მთავარი:   http://GREENCARD.SPAR.GE

 

DV-2020 

რეგისტრაციის ოფიციალური თარიღები
03.10.2018 - 06.11.2018
6 ნოემბერს გადატვირთულობის გამო შესაძლებელია აპლიკაციები ვერ მივიღოთ.

რეგისტრაცია დასრულებულია


 

წაიკითხეთ რჩევები შევსების დაწყებამდე

1. აპლიკაციის შევსებისას სახელები და გვარები აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ინგლისურ ენაზე (სხვანაირად ანკეტა არ მიიღება). დაწერეთ ისე როგორც გაქვთ დაფიქსირებული საზღვარგარეთის პასპორთში ან ID ბარათში. სასურველია დაიხმაროთ ინგლისური ენის მცოდნე.

2. რა თქმა უნდა სხვა მონაცემებიც ინგლისურად მოითხოვება, მაგრამ თუ მონაწილე ვერ ახერხებს სხვა ველების ინგლისურად შევსებას ჩვენი სპეციალისტები თავად თარგმნიან მათ.

3. თუ სურათის ციფრული პარამეტრები არასწორია, ჩვენი სპეციალისტები მას გაასწორებენ, მაგრამ სურათი აუცილებლად უნდა იყოს გადაღებული ვიზუალური მოთხოვნების დაცვით, გაეცანით აქ: http://greencard.spar.ge/photos.html. საუკეთესო ვარიანტია თუ სურათს გადაიღებთ ფოტოსტუდიაში. უთხარით "მწვანე ბარათისთვის 600/600-ზე" და მიხვდებიან.

4. გადახდის გარეშე გამოგზავნილი აპლიკაცია გაუქმდება. აპლიკაციის შევსების ღირებულება შეადგენს 20.00 - 25.00 ლარი (გააჩნია ოჯახის წევრი არის თუ არა შეყვანილი აპლიკაციაში). გადახდა შესაძლებელია 2 გზით:
   
   1 გზა).
 წინასწარ ბანკში გადახდა, რომ შეძლოთ ქვითრის აპლიკაციაში აიტვირთვა სურათის სახით. სად და როგორ გადაიხადოთ ნახეთ აქ: /  როგორ გადაიხდოთ ბანკში ?   /   როგორ გადაიხადოთ paybox აპარატიდან ?  /

    2 გზა).  VISA / Mastercard - სისტემა თავად მიუთითებს შესაბამის ფასს ;

 


5.  შევსების პროცესში თუ აპლიკაცია არ იგზავნება, ესეიგი რაღაც შეცდომაა შევსებისას. შეცდომები გამოიტანება აპლიკაციის თავში სათაურის ქვეშ - "შეავსეთ  მოცემული ფორმა, წაიკითხეთ და შეასწორეთ;

6. განაცხადის გაგზავნისთანავე ეკრანზე მიიღებთ აპლიკაციის ID ნომერს და ბმულს, იგივე ავტომატურად გადმოგეგზავნებათ ელ-ფოსტაზეც შესანახად. ამ ბმულით მომავალში შეძლებთ თქვენი განაცხადის შემოწმებას, ხოლო შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში შეძლებთ დაუყოვნებლივ რეაგირებას (დაგვირეკეთ). ამ ბმულის მეშვეობით დააკვირდით თქვენი ანკეტის სტატუსებს: შესამოწმებელი, საჭიროებს რედაქტირებას, გასაგზავნი, გაგზავნილი; 

ჩვენი მხრიდან ნებისმიერი საეჭვო (არასწორი) ჩანაწერის აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ ოპერატიულად დაგიკავშირდებით სმს-ით და მოგთხოვთ გასწორებას "ბმულიდან". როდესაც აპლიკაციის სტატუსი იქნება "გაგზავნილი" რეგისტრაციის კოდებს ჩამოტვირთავთ მარტივად ჩვენი ვებ გვერდის ამ  ბმულიდან

ყურადღება მიაქციეთ ყველა ველის ქვეშ მიწერილ შენიშვნებს !

შეავსეთ  მოცემული ფორმა

 

 
გადახდა ბანკში
(დაგჭირდებათ ქვითრის ატვირთვა)
გადახდა ბარათით
გადახდის გარეშე განაცხადი არ დამუშავდება
0
ატვირთე გადახდილი ქვითარი :
შენიშვნა: როგორ გადაიხადოთ და მოამზადოთ გადახდის ქვითარი გასაგზავნათ http://greencard.spar.ge/pay.html
1
შენიშვნა: ჩაწერეთ ინგლისურად. თუ გაქვთ უცხოური პასპორტი ან ID ბარათი ამოიწერეთ სწორად. ერთი ასოს შეცდომაც კი გამოიწვევს დისკვალიფიკაციას.
2
3
4
შენიშვნა: ამოწერეთ ზუსტად, როგორც დაფიქსირებულია ოფიციალურ საბუთში.
5
 
 
 
6
შენიშვნა: სურათი უნდა შეესაბამებოდეს ამ ბმულზე განთავსებულ მაგალითს http://greencard.spar.ge/photos.html
7
შენიშვნა: აუცილებელი არაა ჩაწეროთ რეგისტრაციის მისამართი. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი ნათესავის ან ახლობლის მისამართიც, სადაც გინდათ რომ მოგივიდეთ წერილი მისი გამოგზავნის შემთხვევაში.
 
შენიშვნა: საქართველოში შედგება ოთხნიშნა ციფრისგან
იპოვეთ ამ ბმულიდან: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/zipcodes/&group=1
8
9
შენიშვნა: ჩაწერეთ შემდეგი ფორმატით, მაგალითად: +995 593 123456
10
შენიშვნა: თუ არ მიუთითებთ ჩვენ გამოვიყენებთ კომპანიის ელ-ფოსტას.
11
შენიშვნა: მონიშნეთ ის ვარიანტი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს განათლებას.
12
შენიშვნა: აქ მნიშვნელოვანია თქვენი იურიდიული მდგომარეობა და არა ის, ფაქტობრივად ცხოვრობთ თუ არა მეუღლესთან.
14
შენიშვნა: ჩაწერეთ მხოლოდ იმ შვილების რაოდენობა, რომლებიც ამ მომენტისთვის ჯერ არ არიან 21 წლის. შვილებად ითვლება ბიოლოგიური შვილები, ნაშვილები შვილები, მეუღლის შვილები მიმდინარე და წინა ქორწინებიდან), მიუხედავათ იმისა აპირებენ თქვენთან ერთად ემიგრაციას თუ არა (არასწორი ინფორმაცია გამოიწვევს თქვენი ანკეტის გაუქმებას აღნიშნულ ლატარიაში მონაწილეობიდან)
თუ შვილი არის 21 წლამდე, მაგრამ უკვე არის ოფიციალურად დაქორწინებული ის არ ჩაითვლება რაოდენობაში.
რაოდენობაში არ ჩაითვლება ასევე აშშ-ს მოქალაქეობის მქონე შვილები.
შენიშვნა: გაგზავნის წინ აუცილებლად გადაამოწმეთ ყველა ველის სისწორე